Bilder har i tusentals år varit människans kraftfullaste verktyg för informationsutbyte.
Veisland-Medical Image tillhandahåller en modern, omfattande och ständigt expanderande kollektion av högkvalitativa medicinska illustrationer.
Kollektionen täcker människans anatomi från helhet och ända ner till mikroskopisk nivå. Det visuella intrycket är naturligtvis beroende av såväl form som innehåll.
Vi utgår därför från ett substantiellt medicinskt vetande för att skapa kommunikativa och samtidigt medicinvetenskapligt helt korrekta illustrationer.


De fotorealistiska illustrationerna målas i vår studio som leds av Bo Veisland, en konstnär med livslång erfarenhet av att skapa medicinska illustrationer för encyklopedier, böcker, CD-rom, video, webben, med mera.

Kollektionen omfattar även ett stort antal digitalt framställda och konceptuella illustrationer. Varje illustration formges i nära samarbete med vår panel av medicinsk expertis för att garantera att innehållet är vetenskapligt fullständigt korrekt återgivet.

Studions strategiska placering i Lund underlättar självfallet informationsutbytet med Universitetssjukhuset och dess spjutspetskompetens.

Illustrationer och animationer kan naturligvis ”skräddarsys” exakt efter kundens önskemål:

Från enkla schematiska bilder och diagram, till komplexa kombinationer av exempelvis ler- och digitalanimation.

Kontakta oss gärna för information om hur vi kan tillgodose just era specifika behovHuvudmeny