Sedan decennier hänger sig konstnären och illustratören Bo Veisland åt att tillgodogöra sig de högt specialiserade kunskaper som krävs för att illustrera ett brett medicinskt fält.

Han lockas ständigt av utmaningen i att förfina de illustrationstekniska uttrycksmöjligheter till hyperrealism som den moderna så kallade air-brushen och digitala illustrationsverktyg erbjuder.

Redan i ungdomen visade Bo Veisland i sina hobbies och extrastudier prov på en virtuositet i teckning, målning och skulptur. Efter ett femårigt utbildningsprogram i zoologisk preparat- och modellframställning såg han sedan sin bana som utstakad


I trettio års tid har Bo Veisland verkat som uppdragsillustratör samtidigt som han ständigt utvecklat sina högst personliga uttryck inom den fria konsten, väl medveten om den distinkta med tunna skiljelinjen mellan dessa bägge discipliner.

I sin fria konst har han aldrig närt en önskan att uppnå plastisk perfektion, utan snarare strävat efter att gestalta dimensioner bortom detta.

Bo Veisland behärskar ett stort antal konstnärliga tekniker och hans målningar, teckningar, etsningar, litografier och polykroma GRP-skulpturer har visats på drygt femtiotalet separata utställningar, huvudsakligen i Europa.

Han har även illustrerat romaner och poesi, samt åtskilliga artiklar i olika konsttidskrifter.

Möjligheterna att utveckla sina illustrativa och exceptionellt högt bearbetade bilder i medicinvetenskapens tjänst har emellertid sedan länge engagerat Bo Veisland djupast.

Kunskapen och den solida erfarenheten av teckning, måleri, skulptur och preparatframställning av organiskt material, ger sammantaget den ideala grunden för skapandet av stillbilder, såväl som animerade sekvenser.

Idag finner man Bo Veislands medicinska illustrationer i ett stort antal medicinska medier, såsom böcker, filmer, internetpublikationer och broschyrer.

För närvarande är Bo Veisland och hans medarbetare djupt inbegripna i att utveckla verktyg som motsvarar framtidens behov inom medicinska utbildningsprogram.


Huvudmeny