Medical Image & Information har i samarbete med Orion Pharma utvecklat ett nytt verktyg för läkare och personal som behandlar och tar hand om patienter som lider av Parkinsons sjukdom:

Interaktiv multimedia på CD-rom. Programmet har utvecklats i samarbete med neurologen och docenten Håkan Widner, Wallenberg Neurocenter vid Lunds Universitet och tillhandahåller information och svar på flera frågor, såsom:

Vad är Parkinsons sjukdom?

Vad orsakar Parkinsons sjukdom?

Vilken medicinsk behandling finns det?

Vilka är symptomen i komplikationsfasen?

Vilka alternativa behandlingar och andra symptom finns det?

Vilka effekter kan neorokirurgi ge?


Informationen ges med hjälp av en kort text, illustrationer, animationer, röster, video och ordlista. Adresser, telefon- och faxnummer till patientföreningar i ett antal länder finns listade. Materialet innefattar en CD-rom och denna broschyr.

En värdefull del av programmet är en panel av patienter och specialister som svarar på olika frågor om sjukdomen. Patientpanelen består av patienter med varierande ålder, sjukdomsduration och symptom. Specialisterna är: Neurolog, neurokirurg, distriktsläkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Frågorna är baserade på en undersökning kring frågor patienten ofta ställer sig, men inte alltid vågar uttrycka. Detta multimediaprogram kan användas i många olika situationer, exempelvis:

Information till patienter

Information till anhöriga

Personalutbildning

Läkarutbildning


Programmet kommer regelbundet att uppdateras.

Viktig information:

Detta program kräver Quick Time. Även om ni har Quick Time 3 eller 4 installerad på er dator, måste Quick Time 2.5 installeras från CD-romskivan. Se broschyrens sida 2


Hur används programmet?
Detta program är uppdelat i tre delar.

Rubrikpanel:
Sex rubriker med illustrerad, animerad och textbaserad information åtföljs av berättarröst.

2. Frågepanel:
Det finns två frågepaneler. En med Parkinsonpatienter och en med sjukvårdspersonal.

3. Utskrift av ordlista, adresser och rubriker:
frågepanelerna är det möjligt att nå en sektion innehållande ord- och adresslista, samt de olika rubrikerna.

Programmet kan levereras i svensk och engelsk version. Priset är 350 Sek inklusive leveranskostnader..

Beställningar görs och/eller ytterligare information fås genom e-postadressn:
medical.image@veisland.com

Huvudmeny