Studera gärna ett antal slumpmässigt utvalda exempel på Veisland medicinska illustrationer. Illustrationerna presenteras i 12 olika kategorier. Veislands kollektion är synnerligen omfattande och täcker samtliga aspekter på pre-klinisk såväl som klinisk medicin, samt en mängd ämnesområden från allmän hälsa till avancerad forskning.

Veislands kollektion av medicinska illustrationer expanderar och uppdateras kontinuerligt, vilket säkrar snabba och korrekta leveranser vid behov.

Specifika illustrationer med extraordinär information kan produceras med kort varsel.

Under 2005 kommer denna site att avsevärt utökas med exempel på modellarbeten, animationer och foto, samt med länkar till olika internetportaler där Veislands arbeten presenteras.

Alla medicinska illustrationer, animationer och modeller produceras i nära samarbete med en högkvalificerad panel av experter inom sina respektive medicinska ämnesområden. Detta garanterar högsta tänkbara medicinvetenskapliga korrekthet.


Medical Image ©Veisland

Huvudmeny