Virus och bakterier

Kikhosta Bakterie Bakterie Bakterie
Candida albicans Candida albicans CD4 T lymfocyt HIV-virus
Klamydia Hemofilus influensa Streptokock Herpesvirus
Previous Main Next
Medical Image ©Veisland

Huvudmeny